Casa PF

Emplaçament: Palau Saverdera
Data: Gener 2010

Habitatge unifamiliar aïllat a Palau Saverdera, Alt Empordà

L’accés a l’edifici es realitza a través de les parts més tancades del programa, protegint-lo i fent de recolzament a les safates que formen la coberta i el terra de la planta primera, oferint-se a la bona orientació. Tot el programa d’aquest nivell es conforma com un espai diàfan, separat pel forat que ens porta a la planta baixa.

A la planta baixa els espais es disposen perpendiculars a la façana per tal d’aprofitar la sortida a l’exterior i la bona orientació, quedant el programa més tancat com un regruix de la contenció de les terres.

En funció de les estances, es situen una série de proteccions a la façana que defineixen diferents graus entre interior i exterior. A la façana de carrer, l’accés es conforma com l’escletxa que es genera entre el volum de serveis i l’accés a l’aparcament.

Comparteix:
f
t
mail
enviar