Casa WN

Emplaçament: Begur
Data: Abril 2008

Habitatge unifamiliar aïllat a Begur, Baix Empordà

En l’anàlisi inicial observem d’una banda que l’orientació de la parcel.la i les visuals des del terreny s’ens presenten contraposades, i per altra, la topografia en pendent pronunciat com a element determinant, amb la qual es pretèn establir una relació d’integració, buscant una presència discreta, i aprofitant les qualitats que ens ofereix l’emplaçament.

Decidim ubicar el cos edificat al mig de la parcel.la, un cop hem superat la fondària de l’edificació veïna, aconseguint així una plataforma des d’on gaudir de les millors visuals.

L’accés es situa a la part superior del solar i des d’aquí descendim, mitjantçant una rampa en diagonal, com si del mateix carrer es tractés, fins a la coberta de l’edificació, que ens servirà de base d’aparcament. Sobre ella es disposa el cos auxiliar de garatge, que a més fa la funció de porta d’accés a l’edificació principal.

L’habitatge es desenvolupa en dues plantes, unides entre sí pel doble espai de l’escala. La circulació és realitza de manera clara i racional a través d’una passera que ens porta des del pati d’accés fins l’escala evitant al màxim recorreguts innecessaris.

Els espais interiors es conceben com espais lliures i continus. En la planta superior la peça del bany disposada al mig de la planta, és una capsa rodejable que l’organitza en dos dormitoris, un d’ells subdivisible, però sense perdre el caràcter d’espai únic.

La planta inferior, plantejada sense divisòries, aglutina els usos de sala d’estar, menjador i cuina, i rere el mur de l’escala es disposen els espais de servei, un bany, el rebost i el safareig.

La sala d’estar s’estira a banda i banda, en un continu interior-exterior, per convertir-se en dues terrasses, a costat i costat d’aquest espai, una d’elles en busca de les millors vistes i l’altra en busca de la millor orientació. La piscina es disposa clarament en sentit longitudinal, fent de contenció de la terrassa principal, i estirant-se encara més que aquesta per fondre’s amb el paisatge.

Comparteix:
f
t
mail
enviar