Casa CV

Emplaçament: Viladamat
Data: Novembre 2005

Habitatge unifamiliar aïllat a Viladamat, Alt Empordà

En un entorn de construcció tradicional, el punt de partida de projecte és la estructura de masia catalana, composada per una planta quadrada de tres crugies separades 4 metres.

Per gaudir de les millors condicions d’assolellament, d’aprofitament energètic i de visuals, el centre i el quadrant oest són ocupats per un pati al voltant del qual s’organitza la casa, obrint-se a les millors visuals i a l’interior de la parcel.la.

Aquest quadrat de 12 x 12 metres es situa lleugerament elevat respecte la cota del terreny, formalitzant-se la pell de la casa com un gran plec massiu que embolcalla la casa i desenvolupant-se des de la coberta de planta primera, arribant al terra i retornant per la coberta de planta baixa. Els tancaments resultants entre plecs (vidre i obra vista) combinen la calidesa i la transparència.

La planta baixa resultant presenta forma de U, mentre que l’ala nord creix una planta tancant la façana de tramuntana. L’addició del garatge fa lliscar la coberta des del pati fins a la façana del carrer, reforçant el recrescut de l’ala nord.

Comparteix:
f
t
mail
enviar