Consultori a Sant Jordi Desvalls

Promotor: GISA
Emplaçament: Sant Jordi Desvalls, Girona
Data: Març 2010
Superfície: 196,43 m2

Fruit de l’estudi d’aquest entorn, es planteja potenciar el diàleg de l’edifici amb aquest espai exterior, establint d’aquesta manera un bon vincle amb el carrer i potenciant les relacions ciutadanes.

L’accés a l’edifici es situa a la cantonada, la qual coincideix amb l’eix central de l’espai exterior.

A partir de l’entrada es situen vestíbul, recepció i sales d’espera, de manera que la relació tant visual com a física és totalment directa.

Al obrir la cantonada a l’espai exterior, no tan sols aconseguim una correcta relació amb l’exterior, sinó que afavorim que l’entrada de l’equipament contigu s’obri més cap a aquest espai exterior.

Les sales de consulta, infermeria i tractaments i un paquet d’instal.lacions es situen a la part posterior de l’emplaçament. Mitjantçant un passadis, aquests espais es comuniquen amb els primers, de manera que es configuren, en planta i en volum, dos cossos diferenciats amb caràcters diferents. El primer més transparent i obert a l’exterior i l’altre més tancat i funcional.

Comparteix:
f
t
mail
enviar