Consultori a Vilablareix

Promotor: GISA
Emplaçament: Vilablariex, Girona
Data: Gener 2011
Superfície: 336,74 m2

A partir d’un ùnic volum, amb un moviment de la coberta cap al centre del solar, es generen una serie d’espais, uns tancats entre el volum principal i la paret de tancament del solar, i uns altres que s’obren cap a l’espai exterior.

L’accés a l’edifici es situa a la cantonada, en la confluencia dels dos carrers. A partir de l’entrada, l’edifici creix segons el seu eix dominant, paral•lel al carrer Farigola. Donant a façana es situen vestíbul i sales d’espera, de manera que la relació tant visual com física és totalment directa.

Relacionat directament amb el vestíbul trobem la recepció-arxiu, i el paquet de lavabos, també la sala d’espera, des de la qual accedim al conjunt de sales de consulta, infermeria i tractament. La resta d’espais que configuren el consultori, es situen en volums edificatoris que es generen entre el cos principal i la paret de tancament del solar.

Comparteix:
f
t
mail
enviar