Sandaru

Promotor: Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Martí
Emplaçament: c/Nàpols cantonada C/Buenaventura Muñoz, Barcelona
Data: Febrer 2007
Superfície: 4.258,43 m2

Centre Cívic Sandaru

El projecte pretén resoldre la difícil inserció d'un equipament públic de programa complex en una parcel.la irregular d'una illa de l'eixample, adaptant-lo a les necessitats i inquietuts de la gent gran i en sintonia amb la consciència mediambiental i la cultura urbana del nostre temps.

L'edifici es concep com un únic sòlid, pesat i massís, al qual se li realizen uns grans buidats que organitzen l'espai i relacionen entre sí els diferents àmbits del programa. Aquestes extraccions de matèria es centren principalment en el pla del xamfrà, on la profunditat en planta és superior, aconseguint fer arribar la llum i la ventilació natural a l'interior de l'edifici i relacionant-lo de manera oberta al barri i a la ciutat, reforçant així el caràcter públic i participatiu.

Donada la geometria de la mitgera amb el pati d'illa, el volum proposat no s'alinia a ella, sinò que genera uns retranquejos que en planta baixa es converteixen en uns patis on ventilen i reben llum natural les estances interiors que s'hi aboquen.

La distribució funcional dels espais parteix del programa sol.licitat, de la interpolació d'aquest amb un esquema estructural molt racional, i de l'agrupació dels nuclis de comunicació verticals i serveis de l'edifici. Això ens permet resoldre l'organització dels usos proposats de manera clara, dotant l'equipament de gran flexibilitat i capacitat d'adaptació a necessitats futures.

El xamfrà, per la seva bona orientació solar i de relació amb l'estructura urbana de l'eixample, es converteix en l'aglutinador de les tensions formals, donant fruit a grans forats i a l'entrada principal de l'edifici.

Comparteix:
f
t
mail
enviar