Nova façana

Promotor: Ajuntament de Barcelona
Emplaçament: Horta, Barcelona
Data: Desembre 2015

Millora de la façana de l'Equipament integral d'Horta, Barcelona

Comparteix:
f
t
mail
enviar