La Casa BT assoleix la qualificació energètica A.

En la implantació i el disseny de l’edifici s’han pres mesures per minimitzar la demanda energètica, reduir la producció de CO2 i solucions constructives pensant en el cicle de vida dels materials. L’edificació esgota l’amplada màxima del solar per obrir totes les estances a sud, cap al jardí, amb grans obertures protegides per vols i porticons de fusta que eviten el sobreescalfament a l’estiu. A nord, volums massissos i tancats, materialitzats en formigó texturitzat i estuc per protegir-nos de la tramuntana.

Un pati a nord, protegit i fresc per afavorir la ventilació creuada, ens permet prescindir de sistemes de refrigeració a l’estiu. S’ha assolit una qualificació energètica A.

14 Febrero de 2013
La Casa BT assoleix la qualificació energètica A